Zastępstwa w dniu 30.09.2022 piątek
Joanna Kołcon
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 5 c - Matematyka, A-113 Joanna Siwek za nieobecny oddział  
3 7 a - Matematyka, A-113 Dawid Karcz za nieobecny oddział  
5 8 c - Matematyka, A-113 Dawid Karcz za nieobecny oddział  
6 8 e - Programowanie matematyczne, A-113 Mariusz Jagosz za nieobecny oddział  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
2 Ip3 Agnieszka Korzeniowska    
4 p1-2 Urszula Gliszczyńska    
5 J3 Dariusz Ludwin    
6 p1-2      
         
Sławomir Piekarski
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 4 d - Muzyka, A-104 Dawid Karcz za nieobecny oddział  
3 4 e - Muzyka, A-211 Katarzyna Ogorzelec za nieobecny oddział  
5 4 c - Muzyka, B-118 Sławomir Rola za nieobecny oddział  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
2 p1-2 Justyna Dwornik    
3 Ip3 Piotr Grocki    
5 Ip3 Anna Bomba-Magiera    
6 Sz c      
         
Magdalena Potempa
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 5 c(1) - Język angielski, A-105 Jolanta Gałosz za nieobecny oddział  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 SzŚ Joanna Pietras-Kaps    
2 IP2 Barbara Woźniak    
4 J2 Dorota Jeleń    
5 Sz c Kazimierz Skowron    
         
Dorota Szymalska-Płonka
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 5 b(1) - Język angielski, A-210 Paulina Sokalska złączenie grup  
2 8 c(1) - Język angielski, A-210 Kazimierz Skowron złączenie grup  
3 5 a(1) - Język angielski, A-210 Paulina Sokalska złączenie grup  
4 2 b - Język angielski, A-209 Katarzyna Ogorzelec za nieobecny oddział  
5 6 d(1) - Język angielski, A-210 Kazimierz Skowron    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
2 IIp3 Renata Paleczna    
5 IIPc      
         
Danuta Wiktor
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 3 d - Edukacja wczesnoszkolna, A-101 Marzena Kołodziejczyk    
4 3 d - Edukacja wczesnoszkolna, A-103 Beata Śmiech    
5 3 d - Edukacja wczesnoszkolna, A-101 Katarzyna Ogorzelec    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 3dd      
2 IP1 Marta Makowiecka    
3 3dd      
4 IP1 Jolanta Gałosz    
5 3dd      
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN