Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

DORADZTWO ZAWODOWE

Czym jest doradztwo zawodowe?
Doradztwo zawodowe to proces doradzania, w którym to doradca zawodowy pomaga dzieciom, nastolatkom lub dorosłym w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy. Jest to pomoc w odnajdywaniu swoich mocnych stron i predyspozycji, aby umożliwić optymalny wybór lub zmianę zatrudnienia. W szkole podstawowej doradztwo zawodowe skupia się na doradzeniu uczniom w wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej (wybór odpowiedniej szkoły ponadpodstawowej) w celu zwiększenia szans zdobycia odpowiedniego wykształcenia, a następnie pracy w wymarzonym zawodzie.

Główne cele doradztwa zawodowego
1. Przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania odpowiednich decyzji edukacyjnych.
2. Pomoc w dostrzeżeniu mocnych stron i predyspozycji uczniów.
3. Gromadzenie i udostępnianie uczniom informacji o współczesnym rynku pracy i systemie edukacji.
4. Zachęcanie do przeanalizowania oferty edukacyjnej adekwatnej do potrzeb ucznia.
5. Zapoznanie uczniów z trudnościami na rynku pracy takimi jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, mobilność zawodowa i adaptacja do nowych warunków pracy.

Proponowana literatura dla ucznia:
  • Poradnictwo zawodowe - Danie Kukla, Wioleta Duda
  • Podręcznik umiejętności studiowania - Cottrell S.
  • 7 nawyków skutecznego nastolatka - Covey S.
  • Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego- Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M
  • Chcę być kimś. Cz. 1,2,3, Zawadka M.realizacja strony internetowej - weboski