Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij
GRUPY PRZEDSZKOLNE 2022/2023

grupa „Biedroneczki” - dzieci 3-4 letnie, nauczyciel wychowawca mgr Joanna Mikołajko, nauczyciel lic. Monika Zaborowska oraz pomoc nauczyciela Iwona Bystrzycka.

• grupa „Pszczółki” - dzieci 4-5 letnie, nauczyciel wychowawca mgr Agnieszka Smolec, nauczyciel lic. Monika Zaborowska oraz pomoc nauczyciela Magdalena Wiktor.

• grupa „Motylki” - dzieci 5-6 letnie, nauczyciel wychowawca mgr Dominika Ligus, nauczyciel mgr Monika Wojewodzic i pomoc nauczyciela Agata Kierczak.

Zajęcia języka angielskiego prowadzić będzie mgr Joanna Mikołajko, a religii mgr Krystyna Strąk. Jak co roku dzieci objęte zostaną terapią logopedyczną prowadzoną przez mgr Dorotę Warmuz


Jesteśmy przestrzenią, w której kształtujemy dzieci tak, aby były gotowe i chętne do poznawania świata, otwarte na to co nowe i ciekawe. Miejscem bezpiecznego i twórczego rozwoju Twojego dziecka, w duchu poszanowaniu odmienności, praw człowieka oraz miłości do świata i ludzi.realizacja strony internetowej - weboski