Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Historia Szkoły

Kalendarium dziejów szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie


Data

Kalendarium dziejów szkoły

1 IX 1889 r.

Początek istnienia w Andrychowie 2 osobnych szkół ludowych: dwuklasowa szkoła żeńska, czteroklasowa szkoła ludowa męska

1 IX 1890 r.

Dwuizbowa szkoła żeńska zmieniona na trzyklasową, otrzymała własny budynek, piętrowy, murowany.

16 IV 1891 r.

Powołanie pierwszej dyrekcji i nauczycielki szkoły.

1893

Szkoła trzyklasowa zostaje zmieniona na czteroklasową.

1894

Szkoła czteroklasowa zostaje przekształcona w pięcioklasową.

1895

Szkoła posiada dwa oddziały klasy piątej.

1907

Leokadia Szałaśna zostaje kierowniczką szkoły.

1909

Podział klasy czwartej na dwa oddziały.

1914

Leokadia Szałaśna zostaje mianowana dyrektorką szkoły. Szkołę zarezerwowano na szpital. Nie prowadzono nauki.

1915

Likwidacja szpitala dla zakaźnie chorych. Rozpoczyna się ponownie nauka

1918

Przestano uczyć języka niemieckiego, wprowadzono historię i geografię Polski.

1919

Z okazji bierzmowania szkołę odwiedza ks. biskup Sapieha. Z powodu opóźnionych żniw przedłużono wakacje o dwa tygodnie. Od 8 XI do 1XII szkoła była zamknięta z powodu braku opału.

1920

Szkoła otrzymuje możliwość prowadzenia klasy siódmej.

1925

Odbyło się posiedzenie RSM z udziałem inspektora , na którym poruszono sprawę budowy szkoły. Zakupiono 4 morgi gruntu pod budowę szkół.

1926

Wiktoria Dalewska mianowana zostaje nauczycielką kierującą. Szkoła otrzymuje stopień organizacyjny jako siedmioklasowa; elektryfikacja dwóch sal.

1929

Rozpoczęto roboty ziemne pod budowę nowej szkoły.

1931

Poświęcenie szkoły. Zakupiono pianino. Szkoła postarała się o założenie telefonu.

1932

Zawiązanie pierwszego Komitetu Rodzicielskiego.

1934

Reorganizacja szkolnictwa. Po ukończeniu 6 klasy uczniowie przechodzą do gimnazjum.

1935

Rozpoczęto prace wokół budowy sali gimnastycznej i środkowej części budynku. Brak pieniędzy stanął na przeszkodzie wykończeniu.

1937

Wykończenie umywalni, natrysków i łazienki z ciepłą wodą. Szkoła ma centralne ogrzewanie.

1938

Szalejąca wichura zniszczyła blaszane, szczytowe pokrycie szkoły i powyrywała mnóstwo dachówek.

1939

4 IX wjechały do miasta niemieckie patrole. W związku z wojną naukę rozpoczęto 9 X, a 5 IX weszły do szkoły oddziały niemieckie. 14 X wprowadzono zakaz nauczania historii i geografii politycznej.

1940

Otwarto niemiecką klasę z 15 dziećmi.

1941

Ze szkoły zwolniono cztery nauczycielki, a następnie resztę nauczycieli. Początek tajnego nauczania.

1943

W związku z tragiczną sytuacją Niemiec na froncie zgodzono się na otwarcie szkoły, w budynku fabryki na tzw. "Palestynie".

1945

27 I wyzwolenie Andrychowa z okupacji Niemiec. Od kwietnia wracają dzieci do szkoły. W klasach szóstych wprowadzono język angielski; wprowadzenie tzw. kompletów, czyli kumulacja klas, przerabiania w jeden rok -dwóch.

1948

Po raz pierwszy w kronice pojawia się termin: "szkoła nr 1 i szkoła nr 2".

1949

Początek tworzenia 11-latki.

1950

Roboty przy przebudowie dachu.

1951

Społeczeństwo andrychowskie urządziło jubileusz czterdziestoparoletniej pracy czterech nauczycielek: Wiktorii Dalewskiej, Jadwigi Zamojskiej, Marii Like, Wandy Malickiej.Wszystkie odeszły na emeryturę. Kierownikiem szkoły zostaje Maria Wygoda.

1958-59

Kierownikiem szkoły zostaje Stefan Rekliński.

1959-60

Zarządzeniem Inspektora Oświaty w Wadowicach wraca pod zarząd szkoły sala gimnastyczna.

1960-61

Liceum Ogólnokształcące przeniosło się do swojego gmachu. Szkoła wróciła do swojego budynku.

1962-63

Przystąpiono do budowy boiska przy szkole.

1963-64

Szkoła przeszła na własny rozrachunek.

1964-65

Przygotowania do wprowadzenia pełnej ośmioklasowej szkoły

1966-67

Od 1 IX rozpoczęła naukę klasa ósma, która jest pierwszą klasą ósmą wg nowej reformy szkolnej.

1972-73

Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Maria Kublin.

1973-74

Zastępcą dyrektora zostaje Anna Grocka, z d. Górska. W tym roku szkolnym odbyły się olimpiady przedmiotowe

1975-76

W szkole otwarta zostaje harcówka. 23 maja aktu nadania szkole sztandaru dokonuje przedstawicielka KOiW mgr E. Maciejowska. Komitet Rodzicielski wręcza sztandar dyr. szkoły Marii Kublin. Odbywa się uroczyste ślubowanie, część artystyczna i pamiątkowe zdjęcia

1976-77

W szkole trwa remont kapitalny oświetlenia. Zakończono prace przy urządzaniu sali audiowizualnej. Dobiega końca asfaltowanie otoczenia szkoły.

1978-79

Zgodnie z planem perspektywicznym szkoła realizować będzie pełny program szkoły dziesięcioletniej, przyjmując z innych szkół młodzież do klas starszych.

1979-1980

Szkoła uczestniczy w konkursie "Mistrza Gospodarności"

1990-91

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Anna Gancarczyk. Od tego roku religia jako przedmiot nadobowiązkowy jest nauczana w szkole.

1999-2000

Początek reformy edukacji. Szkoła obchodzi jubileusze: założenia(110), wprowadzenia do nowego budynku(70 lat) i nadania sztandaru(25 lat)

2006-2007

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Piotr Ptak.

2013-2014

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Elżbieta Górska - Zborowska.

wprowadź treść
realizacja strony internetowej - weboski