Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Godziny pracy logopedy

Logopeda - mgr Dorota Warmuz
Godziny pracy:
  • Poniedziałek 10.00 - 10.30 oraz 12.35 - 13.35
  • Wtorek 12.00 - 13.35
  • Środa 11.30 - 13.30
  • Czwartek 13.35 - 15.35
Drodzy Rodzice!

Z zajęć logopedycznych korzystają głównie dzieci z grup wychowania przedszkolnego, uczniowie klas I-IV oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych. Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy. Poza logopedycznymi metodami wywołania i utrwalania głosek, w czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia z Terapii Ręki, SI, terapii pedagogicznej i ćwiczenia relaksacyjne.
W zajęciach terapii logopedycznej często uczestniczą rodzice uczniów.

realizacja strony internetowej - weboski