Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Godziny pracy logopedy

Logopeda - mgr Dorota Warmuz
Godziny pracy:
  • Poniedziałek 11.30 - 12.00
  • Wtorek 8.00 - 11.30
  • Środa 8.00 - 8.30
  • Czwartek 10.00 - 11.00
  • Piątek 9.00 - 10.30

Drodzy Rodzice!

Z zajęć logopedycznych korzystają głównie dzieci z grup wychowania przedszkolnego, uczniowie klas I-IV oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych. Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy. Poza logopedycznymi metodami wywołania i utrwalania głosek, w czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia z Terapii Ręki, SI, terapii pedagogicznej i ćwiczenia relaksacyjne.
W zajęciach terapii logopedycznej często uczestniczą rodzice uczniów.

realizacja strony internetowej - weboski