Benefis i sukces rodzin w wojewódzkim konkursie

W dniu 7 marca 2023 r., odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom wojewódzkiego konkursu "Benefis Naszej Rodziny" adresowanego do rodzin wszystkich uczniów placówek oświatowych gmin Małopolski. Laureatami konkursu były rodziny, których uczniowie uczęszczają do Naszej szkoły: rodzina Paszewskich, którzy otrzymali trzecie miejsce oraz wyróżnienia, rodzina Niewiarów i Grockich. Nagrody i dyplomy wręczyli burmistrz Tomasz Żak i wiceburmistrz Wojciech Polak. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek z Wieliczki” z inicjatywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a także pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Chęć udziału w tym przedsięwzięciu zgłosiły 3 rodziny, które opracowały autorskie scenariusze z pomysłem na benefis. Uroczystości zostały utrwalone w formie nagrań lub prezentacji, a następnie przesłane do oceny.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim laureatom!

Link z uroczystości wręczenia nagród: https://radioandrychow.pl/andrychowskie-rodziny-wyroznione-w-wojewodzkim-konkursie/