Recytacja Konopnickiej

Kończy się rok 2022. To był rok naszej patronki szkoły Marii Konopnickiej. Główne uroczystości przeżywaliśmy w maju. Warto jednak wrócić do najbardziej znanych wierszy Marii Konopnickiej dla dzieci. Proponujemy konkurs recytacji tych wierszy wśród uczniów klas 1-4. Zgłoszenia chętnych uczniów do recytacji przyjmujemy do 17 listopada 2022 r. Recytacja odbędzie się w bibliotece, 1 grudnia 2022 r. (czwartek, na lekcji 3).