Udział w projekcie English Special Days

English Special Days to ogólnopolski projekt edukacyjny mający na celu budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim. Klasa 1b w ciągu 9 miesięcy zrealizowała 10 zajęć poświęconych "nietypowym dniom". Były to np. Tea Pot Day, Apple Day, Teddy Bear Day czy Chocolate Day. Zajęcia odbywały się w języku angielskim a zadaniem uczniów było przyswojenie nowego materiału poprzez zabawy, gry, śpiew i wykonywanie prac plastycznych nawiązujących do danego tematu.