Podziękowanie za udział w akcji

Podziękowanie za udział w akcji Zbieraj naklejki na Bystrzaka dla chorego dzieciaka

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję Zbieraj naklejki na Bystrzaka dla chorego dzieciaka. Szczególne podziękowania należą się przedszkolaczkowi z grupy Motylki - Ninie Kożuch oraz Kacprowi Czernikowi z klasy 5a.

Wspólnymi siłami udało nam się zgromadzić całkiem pokaźną ilość maskotek, które zostaną przekazane małym podopiecznym naszego ANDRYCHOWSKIEGO HOSPICJUM DOMOWEGO.