Projekt "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II"


Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie przystąpiła do realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3. Zadaniem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.

Ogólnym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie poprzez uczestnictwo uczniów w zajęciach dodatkowych w roku szkolnym 2022/2023.

W ramach zadania grantowego w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie będą prowadzone zajęcia rozwijające zainteresowania z przyrody (oferta dla uczniów klas 5-8), geografii (oferta dla uczniów klas 5-8), języka angielskiego (oferta dla uczniów klas 5), matematyki (oferta dla uczniów klas 8), zajęcia wyrównawcze z matematyki (oferta dla uczniów klas 8)oraz zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze (oferta dla uczniów klas 2‑3).

Udział uczniów w zajęciach jest poprzedzony rekrutacją, która jest prowadzona w dniach 5‑12.01.2023 r. Regulamin i wymagane dokumenty w toku postępowania rekrutacyjnego dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Regulamin rekrutacji >> zobacz

Formularz rekrutacyjny >> zobacz

Deklaracja uczestnictwa >> zobacz

Klauzule informacyjne >> zobacz