Podziękowanie


W imieniu Sióstr Służebniczek pracujących
na Ukrainie w Borysławiu, pragniemy podziękować
Wszystkim Osobom, które w jakikolwiek
sposób były zaangażowane w akcję zbiórki darów
na terenie naszej szkoły.
W połowie listopada dary zostały przewiezione
przez jedną z Sióstr do Ukrainy.
Dziękujemy Wszystkim za dobroć serca –
Siostry wraz z podopiecznymi obiecują
modlitewną pamięć.

Niech Was Bóg wynagrodzi Swoimi łaskami.