Spotkania z panem aspirantem Rafałem Tlałką

W ramach zajęć profilaktycznych dotyczących „Bezpieczeństwa w sieci” klasy ósme wzięły udział w spotkaniu z policjantem p. aspirantem Rafałem Tlałką.
Spotkania te poświęcone były odpowiedzialności prawnej nieletnich, bezpieczny Internet. Pan aspirant przybliżył ósmoklasistom przepisy prawne, którym podlegają, omówił zagrożenia płynące z nieodpowiedniego wykorzystywania Internetu. Spotkanie z policjantem poprzedzone było pogadankami dotyczącymi hejtu i cyberprzemocy prowadzonymi w klasach przez panie pedagog i psycholog szkolną.

Akcja o bezpiecznym korzystaniu z Internetu przeprowadzona będzie również w pozostałych klasach.

Pamiętajmy w sieci nie jesteśmy anonimowi!