Test sprawnościowy - klasa pierwsza z dodatkowymi zajęciami sportowymi

Test wykonują wszyscy kandydaci do klasy pierwszej z dodatkowymi zajęciami sportowymi. Test składa się z 4 prób.
Kandydat otrzymuje odpowiednią liczbę punktów w poszczególnych próbach.

1.Bieg na dystansie 20 m

2.Podrzut piłki i chwyt 10 razy

3.Rzut piłką lekarską 1kg sprzed klatki piersiowej

4.Skok z miejsca obunóż

Test odbędzie się we wtorek 22 czerwca w godzinach od16:00 do 18:00 w hali sportowej SP 2 w Andrychowie (wejście do hali). Rodzice zobowiązani są do podpisania zgody na wykonanie testu oraz sprawowania opieki.
Zgody dostępne na stronie internetowej szkoły lub w dniu testu na hali sportowej.

Wyniki rekrutacji będą umieszczone na stronie internetowej szkoły do 30 czerwca 2021 roku.


ZGODA RODZICA NA TEST SPRAWNOŚCIOWY