Zajęcia na strzelnicy

W czwartek 19 styczna uczniowie klasy 8c razem z nauczycielami panem Piotrem Trojakiem i Pawłem Burym, uczestniczyli w zajęciach na strzelnicy w Bielsku Białej.
 Pięcio godzinne zajęcia były podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Uczniowie uczyli się podstawowych zasad obsługiwani broni, bezpieczeństwa i strzelania do celu. Zajęcia prowadzone były przez pana Wiesława - sędziego, trenera i zawodnika z ramienia polskiego związku strzeleckiego. Uczniowie oddali ponad 40 strzałów z dwóch rodzaju broni sportowych. W ramach przedmiotu EDB planowane są kolejne wyjazdy z klasami.