Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij


„Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania.”

/Karl Hesselbacher/

W RAMACH SWOJEJ PRACY PEDAGOG SZKOLNY WSPÓŁPRACUJE Z TAKIMI PLACÓWKAMI WSPIERAJĄCYMI PROCES DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁY, JAK:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Komendą Powiatową Policją
 • Sądem Rejonowy – III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Wadowicach

WARTO PRZECZYTAĆ! INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW:
Dekalog Korczaka – 20 przykazań Janusza Korczaka
Recepty na dobre czytanie i pisanie
Depresja – informacje
Gry komputerowe – wpływ na rozwój i zachowanie dziecka
Bezpieczeństwo w Internecie i cyberprzemoc
Nowoczesne technologie a nasze dzieci
Dlaczego dziecko potrzebuje granic

„Kiedy wiesz, że to co się dzieje, nie jest dobre” – warsztaty na Czarnym Groniu
w Rzykach Praciakach.


W dniu 6 września 2022 r. uczniowie klas VIII a i VIII f wraz z wychowawcami
i pedagogami uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych w ramach projektu „Nabieramy Siły” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Andrychowie. Podczas warsztatów uczniowie zgłębili wiedzę na temat przemocy, powodach używania przemocy przez sprawcę, emocjach osoby doznającej przemocy. Zajęcia prowadził Wojciech Piszczek doświadczony specjalista terapii uzależnień. Po zajęciach był czas na odpoczynek przy wspólnym ognisku na łonie natury, gdzie uczniowie mogli własnoręczne upiec pysznie kiełbaski. Pedagodzy
i uczniowie składają serdeczne podziękowania dla organizatorów.

Ankieta dla uczniów klas 4-6

Ankieta dla uczniów klas 7-8


Pedagog i psycholog szkolny

Pedagog szkolny - mgr Dorota Jeleń
Godziny pracy:
 • Poniedziałek: 9:00 - 12:30
 • Wtorek: 8:00 - 12:00
 • Środa: 11:30 - 15:00
 • Czwartek: 11:30 - 14:30
 • Piątek: 8.00 - 12.00
tel. 033 870 54 32

Pedagog specjalny/Pedagog szkolny
mgr Renata Luchowska

Godziny pracy:
 • Pn.: 9.30 - 15.30 (13.30 - 14.30 zajęcia z uczniami)
 • Wt.: 10.30 - 15.30 (14.35 - 15.35 zajęcia z uczniami)
 • Śr.: 10.30 - 13.45 oraz 14.30 - 15.15
 • Czw.: 9.00 - 12.00 oraz 15.10 - 16.10 (konsultacje)
 • Pt.: 9.45 - 13.45
tel. 033 432 27 44

Psycholog - mgr Dorota Wojewodzic
Godziny pracy:

 • Poniedziałek 8:00 - 14:00
 • Wtorek: 8:00 - 12:00
 • Środa: 7:30 - 11:30
 • Czwartek: 8:30 - 11:30
Kiedy rodzic powinien skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego?

Zawsze, gdy dziecku dzieje się krzywda - jeśli rodzice zauważą w zachowaniu córki lub syna coś niepokojącego, co może mieć związek ze szkołą, gdy dziecko skarży się na kogoś, gdy boi się (uczniów lub nauczycieli).

Bezwzględnie trzeba zgłaszać pedagogowi takie fakty jak: pobicia, wymuszenia pieniędzy, propozycja nabycia narkotyków. Każde dziwne, nietypowe zachowanie dziecka szkolnego wymaga zainteresowania dorosłych. Najpierw rodziców,
a później również pedagoga.

Pedagog w ramach swojej działalności systemowej zajmuje się również tymi dziećmi, które nie radzą sobie z nauką. Wspólnie z wychowawcą kieruje je na badania specjalistyczne, prowadzi rozmaite zespoły i grupy, do których może włączyć ucznia i udzielić mu pomocy. Jeśli więc rodzice zauważą, że ich dziecko pracuje wolniej niż inne , ma problemy z koncentracją, czy np. z powodu wad wzroku, słuchu, kłopotów zdrowotnych wymaga szczególnej opieki - powinni skontaktować się z pedagogiem.

Rodzice dzieci wybitnie zdolnych również powinni zasięgnąć rady pedagoga na temat przebiegu kształcenia swoich pociech. Być może wskazane byłoby realizowanie indywidualnego toku nauki lub rozwijanie uzdolnień ucznia w innej formie.

Będąc specjalistą od wychowania, pedagog służy fachową pomocą dorosłym, którzy borykają się z różnymi problemami wychowawczymi w domu. Trudne sytuacje rodzinne są często wywoływane przez zbuntowanych nastolatków. Nasilenie konfliktu bywa niejednokrotnie tak duże, że młody człowiek decyduje się na ucieczkę z domu, przystaje do podejrzanej grupy nieformalnej, sięga po używki, bądź wpada w depresje.

Pole działalności pedagoga jest bardzo rozległe, jego zadaniem jest wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli.


W dniu 27 września uczniowie klas 3d oraz 3e wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt. "Niebezpieczne używki". W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się czym jest nałóg i od czego możemy się uzależnić. Prowadząca zajęcia Pani Anna Łysoń z Działu Profilaktyki Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie uświadamiała uczniów jak bardzo niebezpieczne jest palenie papierosów dla organizmu człowieka oraz w jaki sposób należy odmówić, gdy ktoś nakłania do zapalenia papierosa. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali plakaty o tematyce profilaktycznej.

Warsztaty profilaktyczne – „ KIEDY WIESZ, że to co się dzieje, NIE jest dobre” oraz „EMOCJE bez emocji ” W dniu 4 października w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VIII d i VII f. Prowadzącą zajęcia była Anna Pilarz - pedagog, profilaktyk, dogoterapeuta. Realizator programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców. Wykonawca programów rekomendowanych: program profilaktyki selektywnej „Program wzmocnienia rodziny” oraz wczesnej interwencji „Fred goes net". W czasie spotkanie uczniowie z klasy VII f dowidzieli się czym są emocje, przykłady, normalność w przeżywaniu emocji oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami. Natomiast uczniowie z klasy VIII d zgłębili wiedzę o rodzajach przemocy, emocjach ofiary, powodach używania przemocy przez sprawcę, miejscach poszukiwania pomocy oraz konsekwencjach stosowania przemocy.


W dniu 29 października uczniowie klas 8a, 7f, 8d, 7a mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z dietetykiem. Pani Natalia Suchy jest specjalistą żywienia klinicznego. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na prawidłowe odżywianie się i zdrowy styl życia. Ciekawa prelekcja połączona była z prezentacją multimedialną. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, co to jest piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, jak wygląda dobrze skomponowany talerz zdrowego odżywiania? Jakie najczęściej popełniane błędy? Jaka jest rola wody w organizmie? Negatywny wpływ napojów energetycznych, a także jakie są smaczne i zdrowe przepisy dla zdrowego umysłu. Wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych i uprawianie sportu pozwolą cieszyć się zdrowiem oraz prawidłową sylwetką. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali broszury, które zawierały materiały edukacyjne przygotowane przez Polskie Centra Dietetyczne. Składamy serdeczne podziękowania dla Pani dietetyk za interesujące spotkanie i wiele cennych wskazówek dotyczący zdrowego odżywiania oraz poświęcony nam czas.

realizacja strony internetowej - weboski