Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij


„Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania.”

/Karl Hesselbacher/

W RAMACH SWOJEJ PRACY PEDAGOG SZKOLNY WSPÓŁPRACUJE Z TAKIMI PLACÓWKAMI WSPIERAJĄCYMI PROCES DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁY, JAK:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Komendą Powiatową Policją
 • Sądem Rejonowy – III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Wadowicach

WARTO PRZECZYTAĆ! INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW:


Pedagog szkolny

Pedagog szkolny - mgr Dorota Jeleń
Godziny pracy:
 • Poniedziałek: 9.00 - 12.30
 • Wtorek: 8.00 - 12.00
 • Środa: 8.00 - 12.30
 • Czwartek: 8.00 - 12.00 (na czas nauki zdalnej klas IV - VIII)
 • Piątek: 8.00 - 12.00
tel. 033 870 54 32

Pedagog szkolny - mgr Renata Luchowska
Godziny pracy:
 • Pn.: 8.30 - 11.30
 • Wt.: 8.30 - 12.30
 • Śr.: 8.30 - 13.30
 • Czw.: 8.30 - 13.30
 • Pt.: 8.30 - 13.30
tel. 033 432 27 44

Kiedy rodzic powinien skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego?

Zawsze, gdy dziecku dzieje się krzywda - jeśli rodzice zauważą w zachowaniu córki lub syna coś niepokojącego, co może mieć związek ze szkołą, gdy dziecko skarży się na kogoś, gdy boi się (uczniów lub nauczycieli).

Bezwzględnie trzeba zgłaszać pedagogowi takie fakty jak: pobicia, wymuszenia pieniędzy, propozycja nabycia narkotyków. Każde dziwne, nietypowe zachowanie dziecka szkolnego wymaga zainteresowania dorosłych. Najpierw rodziców,
a później również pedagoga.

Pedagog w ramach swojej działalności systemowej zajmuje się również tymi dziećmi, które nie radzą sobie z nauką. Wspólnie z wychowawcą kieruje je na badania specjalistyczne, prowadzi rozmaite zespoły i grupy, do których może włączyć ucznia i udzielić mu pomocy. Jeśli więc rodzice zauważą, że ich dziecko pracuje wolniej niż inne , ma problemy z koncentracją, czy np. z powodu wad wzroku, słuchu, kłopotów zdrowotnych wymaga szczególnej opieki - powinni skontaktować się z pedagogiem.

Rodzice dzieci wybitnie zdolnych również powinni zasięgnąć rady pedagoga na temat przebiegu kształcenia swoich pociech. Być może wskazane byłoby realizowanie indywidualnego toku nauki lub rozwijanie uzdolnień ucznia w innej formie.

Będąc specjalistą od wychowania, pedagog służy fachową pomocą dorosłym, którzy borykają się z różnymi problemami wychowawczymi w domu. Trudne sytuacje rodzinne są często wywoływane przez zbuntowanych nastolatków. Nasilenie konfliktu bywa niejednokrotnie tak duże, że młody człowiek decyduje się na ucieczkę z domu, przystaje do podejrzanej grupy nieformalnej, sięga po używki, bądź wpada w depresje.

Pole działalności pedagoga jest bardzo rozległe, jego zadaniem jest wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli.

realizacja strony internetowej - weboski