Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Rada rodziców

Rada rodziców
rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca - Agnieszka Nadajczyk - Górczak

Wiceprzewodniczące - Ewa Szczur i Agnieszka Targosz.

Sekretarz - Roman Moskwik

Skarbnik - Anna Michalska - Kluska

Księgowa - Anna Berdychowska


Konto Rady Rodziców, na które można wpłacać wpłaty indywidualne i klasowe:

Bank Spółdzielczy w Andrychowie

03 8110 0000 2001 0001 0458 0001

W tytule wpłaty prosimy wpisać w przypadku wpłat indywidualnych imię, nazwisko dziecka oraz klasę, a w przypadku wpłat klasowych, klasę (listę osób, których dotyczyła zbiorowa wpłata należy dostarczyć księgowej Rady lub do sekretariatu).


Rozliczenie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2020/21


realizacja strony internetowej - weboski