Lista dzieci spoza obwodu szkoły przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/23