Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Rekrutacja 2024/2025

Dokumenty do pobrania


Zgoda na przetwarzanie danych- pobierz
Deklaracja woli - pobierz
Wniosek Rodzica o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy - pobierz
Zgłoszenie dziecka z obwodu do klasy - pobierz
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych - język ukraiński - pobierz
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - język ukraiński - pobierz


Najczęściej zadawane pytaniaCzy do szkoły może być przyjęte dziecko mieszkające w obwodzie innej szkoły?

Do szkoły mogą być przyjęte dzieci mieszkające w obwodzie innej szkoły, jeśli wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, tzn. w dniach od 1 do 12 marca br. rodzice tych dzieci złożą wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

W jakim terminie zapisać dziecko do szkoły?

Dzieci mieszkające w obwodzie szkoły mogą być do niej zapisane w każdym momencie. Dzieci mieszkające w obwodzie innej szkoły obowiązują terminy rekrutacji ogłoszone Zarządzeniem burmistrza, tj. od 1 do 12 marca br.

Jak mam zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko mieszkające w obwodzie szkoły przyjmowane jest z urzędu na podstawie zgłoszenia bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dziecko mieszkające w innym obwodzie uczestniczy w procesie rekrutacji po uprzednim złożeniu przez rodziców wniosku wraz odpowiednimi dokumentami (dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły i ze strony internetowej szkoły).

Czy można zapisać do pierwszej klasy dziecko sześcioletnie?

Dziecko 6-letnie może być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców jeżeli:

  1. dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub

  2. dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Czy zajęcia będą się odbywały w systemie jednozmianowym?

Tak, zajęcia będą odbywały się w systemie jednozmianowym.

W jakich godzinach pracuje świetlica szkolna i czy szkoła zapewnia miejsce dla każdego ucznia?

Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00. Zapewnia miejsce każdemu uczniowi, którego rodzice pracują a także w sytuacji, gdy uczeń oczekuje na autobus.

Uwaga! W związku z obowiązującymi restrykcjami wywołanymi epidemią koronawirusa mogą pojawić się ograniczenia w funkcjonowaniu świetlicy.

Czy szkoła zapewnia obiady każdemu uczniowi?

Tak, szkoła zapewnia za odpłatnością obiady każdemu uczniowi. Istnieje również możliwość wykupienia drugiego śniadania.

Jakie podręczniki należy zakupić dziecku?

Szkoła zapewnia darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe umożliwiające realizację programów nauczania dla wszystkich przedmiotów objętych podstawą programową.

Czy szkoła realizuje zajęcia specjalistyczne, które dziecko miało w przedszkolu np. zaj. z logopedą?

Dzieci na początku roku szkolnego są diagnozowane przez logopedę i jeśli zachodzi potrzeba organizowania takich zajęć, to są one realizowane w szkolnym gabinecie logopedycznym. W zależności od potrzeb, opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną szkoła ma możliwość zorganizowania zajęć:


  • korekcyjno-kompensacyjnych,
  • rewalidacyjnych (z oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, logopedą, pedagogiem specjalnym, rehabilitantem, nauczycielem posiadającym kwalifikacje w zakresie wspomagania dzieci autystycznych)
  • oraz terapii pedagogicznej.
Jakie zajęcia pozalekcyjne są w ofercie szkoły dla dziecka w klasach młodszych?

W ofercie zajęć pozalekcyjnych dla klas 1-3 znajdują się: szachy, zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne, programowanie. Organizowane są również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. W szkole prężnie działa 4 Wodna Gromada Zuchowa.

Czy dziecko przebywające na świetlicy ma możliwość odrabiania zadań domowych?

Zajęcia świetlicowe realizowane są w formie zabawowej w trzech salach przeznaczonych na świetlice. Uczniowie mogą przygotowywać się do zajęć, tzw. zajęcia ciche, czyli odrabianie zadań i czytanie książek realizowane są pod opieką wychowawcy świetlicy w oddzielnej sali.

Czy w szkole jest monitoring?

Tak zarówno budynek szkolny (korytarze, szatnie) jak i teren przyszkolny objęty jest monitoringiem wizyjnym.

Czy uczniowie korzystają z nowej hali sportowej?

Tak, zajęcia wychowania fizycznego w większości realizowane są zarówno w dużej hali sportowej jak i małej sali gimnastycznej.

Czy „Dwójka” organizuje zielone szkoły?

Tak, w porozumieniu z rodzicami szkoła organizuje wyjazdy na tzw. „zielone” i „białe” szkoły. Od lat szkoła skutecznie ubiega się o dofinansowanie takich wyjazdów z WFOŚ (15% poniesionych kosztów).

Niestety na czas pandemii wyjazdy te zostały zawieszone.

realizacja strony internetowej - weboski