PODSUMOWANIE ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII

Zakończyliśmy tegoroczną zbiórkę zużytych baterii zorganizowaną w ramach projektu prowadzonego przez Fundację Missio Cordis "Zbieramto w szkole". Osobą najbardziej zaangażowaną w zbiórkę i tym samym zdobywającą puchar oraz tytuł

EKOMANIAK

2021/2022

jest Piotr Byrski z klasy 2c.

Piotrowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pragniemy także podziękować wszystkim za zaangażowanie oraz już teraz zachęcić do udziału w przyszłym roku w zbiórce.

Zebrane baterie zostaną przekazane Fundacji, która pozyskane środki od firm recyklingowych przekazuje jako pomoc rozwojową do najbiedniejszych krajów w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej. Dzięki "dobroczynnemu recyklingowi" udało się wybudować dom dla ofiar tajfunu na Filipinach, trzy studnie w Czadzie. Ponadto Fundacja przekazuje środki na budowę studni głębinowych w Czadzie oraz w Tanzanii. Wspiera także Dom Dziecka w Boliwii oraz Sercański dom dla dziewcząt KDF na Filipinach.