Wydawanie preparatów jodowych na terenie gminy Andrychów