Zbiórka darów na Ukrainę

,, Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” ( Mt.25,40)

Słowa Chrystusa zaczerpnięte z Ewangelii wciąż na nowo motywują nas wszystkich do tego, by dostrzegać potrzeby ludzi, zwłaszcza tych, którzy cierpią. W obliczu tragicznej wojny na Ukrainie, to ewangeliczne przesłanie nabiera konkretnego kształtu, w formie organizowania wszelkiego rodzaju pomocy naszym cierpiącym Braciom i Siostrom. Każde - nawet najmniejsze dobro - jest u Pana Boga dostrzeżone , a tym, którzy je czynią - gwarantuje wewnętrzną radość. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP – posługujące również w Andrychowie, zwraca się z serdeczną prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc, którą przekażemy dla naszych Sióstr pracujących w Borysławiu na Ukrainie. Od 24.10.2022 do 28.10.2022 r. będziemy organizować w naszej szkole zbiórkę darów - koce, pościel, ręczniki (mogą być używane, ale niezniszczone i czyste) oraz środki czystości, żywność długoterminowa. Prosimy tylko o nie przynoszenie odzieży i zabawek. Wszystkie dary zostaną zawiezione specjalnym transportem na Ukrainę do naszych Sióstr. Osoby pragnące przyłączyć się do zbiórki proszone są o pozostawienie przyniesionych darów u pań dyżurujących przy wejściach do szkoły (1 lub 7). Ponadto rzeczy można przynosić do s. Agnieszki Krasoń lub pani Marty Makowieckiej.

W imieniu własnym i wszystkich odbiorców za wszelką pomoc składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ. Niech Bóg w Swoim nieskończonym Miłosierdziu wynagradza za każde dobro pełnią Swoich łask. Siostry ze swej strony zapewniają serdeczną modlitwę.