Andrychowskie Dni Profilaktyki – bezpłatne warsztaty dla nauczycieli

Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży – strategie pomocy dziecku z rodziny z problemem alkoholowym” 30 września 2022 (piątek), w godz. od 15:30 do 17:50

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w obszar wiedzy na temat ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, charakterystykę, etiologię, czynniki ryzyka, mechanizmy ich powstania. Poznają zasady budowania kontaktu z dziećmi i młodzieżą. Nauczą się rozpoznawać trudności w pracy z rodziną z problemem uzależnienia oraz poznają zasady podejmowania interwencji z poszanowaniem godności i bezpieczeństwa dziecka. Szkolenie zawiera wiele form ułatwiających zrozumienie i przyswojenie treści, a jednocześnie odnosi się do konkretnych przykładów, z których płyną praktyczne wskazówki do pracy.Na szkolenie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców w placówkach wsparcia oraz pracowników socjalnych, asystentów rodziny. Szkolenie poprowadzi pani Katarzyna Kudyba – pedagog resocjalizacyjny z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieska Karta”. Od kilku lat aktywnie działa w obszarze rozwoju osób związanych zawodowo z administracja publiczną. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży.

Jak można się zapisać?

  • osobiście w budynku Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Metalowców 10,
  • telefonicznie – tel. 33 875 24 29 lub e-mail: profilaktyka@opsandrychow.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie | Dział Profilaktyki Środowiskowej
ul. Metalowców 10, 34-120 Andrychów
tel. 33 875 24 29 | e-mail: profilaktyka@opsandrychow.pl | www.ops.andrychow.eu

Źródło: OPS w Andrychowie