Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SP nr 2

poniedziałek od 7.00 do 16.00
wtorek od 7.00 do 9.00 do 16.00
środa od 7.00 do 16.00
czwartek od 7.00 do 16.00
piątek od 7.00 do 16.00

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

mgr Renata Sośniecka – Arabas

mgr Jan Makowiecki

mgr Franciszek Penkala


W świetlicy szkolnej uczniowie mają zapewnioną opiekę od godziny 7.00 do 16.00. Dziecko może uczęszczać do świetlicy po wypełnieniu przez rodzica karty zapisu. Wszystkim naszym uczniom oferujemy opiekę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice/opiekunowie lub inne upoważnione pisemnie osoby pełnoletnie. Dziecko należy odebrać do godziny 16.00. Pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno - wychowawczy, a głównym celem zajęć świetlicowych jest wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia, dlatego oferujemy naszym Świetlikom.


  • Stałą opiekę wykwalifikowanej kadry
  • Zajęcia artystyczne ( plastyczne, techniczne, umuzykalniające, literackie)
  • Gry i zabawy ruchowe w sali oraz na świeżym powietrzu
  • Pomoc przy odrabianiu lekcji
  • Zabawy taneczne
  • Konkursy plastyczne (szkolne i pozaszkolne)

Wychowawcy z naszej świetlicy pracują według starannie przygotowanego planu pracy. Poprzez jego realizację kształtują u dzieci umiejętność spostrzegania, wspomagaj pamięć, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażają zasady etyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących rozwijają kreatywność Świetlików. Przyczyniają się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień podopiecznych.

Dzieci również dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

7.00 - 9.00

Gry i zabawy dowolne w kącikach, Czytanie czasopism (lektura własna). Rozrywki umysłowe. Nauka własna pod opieką nauczyciela.

11.30 - 13.00
Obiad. Spożywanie posiłku przez dzieci, które korzystają z obiadów Zabawy według zainteresowań dzieci. Różne formy pracy z książką Zajęcia z elementami bajkoterapii i baśnioterapii. Konkursy, quizy, gry dydaktyczne, zagadki, rebusy.

13.00 - 14.30
Zajęcia programowe: Zajęcia plastyczno-techniczne Zajęcia teatralne, żywego słowa. Zabawy rekreacyjno-sportowe na powietrzu. Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne. Odrabianie prac domowych. Słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD. Zajęcia z komputerem. Zajęcia według zainteresowań własnych dzieci.

14.30 - 16.00
Odpoczynek i zabawy dowolne. Nauka własna pod opieką nauczyciela. Odrabianie lekcji. Gry planszowe, zabawy z kartką i ołówkiem, zabawy ruchowe Porządkowanie świetlicy.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.Obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Uczniowie:
1. Stosują się do uwag i wskazówek wychowawców.
2. Nie opuszczają samowolnie świetlicy.
3. Nie biegają, nie krzyczą.
4. Pomagają sobie wzajemnie.
5. Nie popychają innych, nie przezywają, nie biją.
6. W czasie odrabiania zadań domowych nie rozmawiają.
7. Szanują wyposażenie świetlicy, dbają o czystość
i estetykę pomieszczenia.
8. Nie niszczą i nie wynoszą gier i zabawek.
9. Ubrania i buty zostawiają w szatni.
10. Sprzątają po sobie.

realizacja strony internetowej - weboski