Warsztaty profilaktyczne

W marcu uczniowie klasy 3b i 3d brali udział w warsztatach o niebezpiecznych używkach, a zwłaszcza e-papierosach, prowadzonych przez pracownika OPS-u „PAPIEROSY – NIE, DZIĘKUJĘ, NIE ŚMIERDZĘ” .
 Zajęcia te miały na celu zapobieganie paleniu papierosów wśród uczniów oraz zdobycie umiejętności zachowań asertywnych wraz z nauczeniem się sposobów odmowy. Dzięki wspólnej zabawie i rozmowie dzieci poznały zasady dbania o zdrowie oraz konsekwencje, jakie ponosi organizm w przypadku jego zaniedbania. To była bardzo ważna i cenna lekcja.